Tuesday, May 29, 2018

Revolutions ~ be it from home first.


Video posted by Rajesh Prabhakar on FB said.
ശ്രീ സുനിൽ‌ പി ഇളയിടത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ‌ എത്രമാത്രം‌ ശരിയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
:---

സത്യം !
എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും നേതാക്കളെ
നിശ്ശബ്ദരാക്കുന്നത്
അവരുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ
ഉള്ള കുത്തിതിരുപ്പുകളാവും.

ഒരു ലോകം കീഴ്മേല്‍ മറിക്കാന്‍ ആവേശം ഉണ്ടാവും,
പക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ ഒരു കരിയില മാറ്റാനോ
അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ദുശ്ശീലം മാറ്റുവാനോ
കഴിയില്ല (താല്‍പര്യവും ഉണ്ടാവില്ല).

 സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍
വിപ്ലവം നിറച്ചു
ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും
ശരിയായ മുഖം എന്താണോ എന്തോ ?

Print Friendly and PDF

Saturday, May 5, 2018

യേശുദാസ്

ശാരീരം അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കാനുള്ള അഭിനിവേശം ശ്രീ.യേശുദാസിന് അഹങ്കാരം കൂടി നല്‍കി എന്നത് വസ്തുതയാണ്.  അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകള്‍ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒരു ഗായകന്റെ സ്വഭാവം അയാളുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ക്ക്‌ പരിധി നിശ്ചയിക്കും എന്ന്‍ തീര്‍ച്ച.

Saturday, April 14, 2018

ഇനിയും ?

വസ്തുതകളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ
മതത്തെ മൗലികമായ പരിഗണിച്ച് എന്തു തീരുമാനമെടുത്താലും അതിൽ
വർഗീയതയുടെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടാകും.
അങ്ങിനെ ഉരുത്തിരിയുന്ന പല
സംഗതികളും സാഹചര്യങ്ങളുമായി
പൊരുത്തമില്ലാതെ അബദ്ധങ്ങളും
തിരുത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത
തെറ്റുകളുമാവാം.
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൊതുവില്‍
കേരളം പോലെ ജന സാന്ദ്രത കൂടിയ
പ്രത്യേകിച്ചും മതം എന്ന ശബ്ദത്തിനു
അതിന്റെ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥത്തിനേക്കാൾ
സാമുദായിക സ്പർദ്ധ സ്രൃഷ്ടിക്കുന്ന (ജാതിയുടെ / മതത്തിന്റെ)
അർത്ഥത്തിന് സ്ഫോടനാത്മകായ
ശക്തിയുണ്ട്.
സാമുദായിക സമത്വം പ്രസംഗത്തിൽ
മാത്രം നിർത്തി ഒരു ജനതയുടെ
നിസ്സഹായതയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന
കൂർമ്മബുദ്ധികളായ ചാണക്യൻമാർ
രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ
മുതൽ ഇന്നുവരെ ഇതേ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ തുടർന്ന് പോരുന്നു.

Saturday, March 24, 2018

PrAThI's Recreational Corner


Family Outing on Weekend!
Visit to Global Village on 23rd March 2018.

Monster Stunt Show - an exciting LIVE show with BiG TOYS of the Boys.
Entry to Global Village is AED.15/- but felt it worth after seeing this show.
A gallery which can accommodate about 1500 people was setup for this show.
Trained / experienced professionals get behind the wheels and DRIFT these cars.
Ford Mustang, BMW, Jeep and Dune buggie are part of the show.
Two Motor Cyclists showed off with their Long Steep Jumps and somersault!
Arena is a purpose built type with a high steep and a considerably big mountain simulated.

Worth visiting this before the Global Village closes for this year 2018!

Thursday, February 22, 2018

ത്ഫൂ...

സാക്ഷരതയും സംസ്കാരവും അഹങ്കാരമായി, മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ?
പട്ടിണി അറിയാത്തവരുടെ
വിശപ്പുമാറില്ല,
തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത പാവത്തിനെ കൊന്നത് ആരായാലും.
കഷ്ടം 😕
ലജ്ജാകരം...

Saturday, February 10, 2018

ഏകം [unity]

ദൈവം [നാഥന്‍] ഒന്ന്
നേരങ്ങള്‍ രണ്ട് [രാതിയും പകലും]
അവസ്ഥകള്‍ മൂന്ന്‍ [സൃഷ്ടി  -  സ്ഥിതി - സംഹാരം]
വേദങ്ങള്‍ നാല് [ ഋക് / യജുര്‍ / സാമ / അഥര്‍വ ]
ഭൂതങ്ങള്‍ അഞ്ച് [പൃഥ്വി / അപ് - വെള്ളം / തേജസ്സ്‌ - വെളിച്ചം / വായു / ആകാശം] 
കാലങ്ങള്‍ ആറും
നിറങ്ങള്‍ ഏഴു
ദിക്കുകള്‍ എട്ടു
ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഒമ്പത്